02166381195
سلام.من سیم دندونم در اومده و خیلی اذیتم می کند باید چکار باید کنم؟